DJ 1 ใน 4 ปัจจัย HIPHOP


DJ ถือว่าเป็นอาชีพที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งเราจะต้องมีการพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวไปสู่จุดสูง บางคนอาจจะมาจากประกวดก่อนหน้านี้ทำให้เบิกทางในการทำงานที่ง่ายขึ้นในอนาคต ลักษณะดีเจที่นั้นพูดมีคำพูดที่ชัดเจนออกเสียงภาษาได้อย่างถูกต้อง ความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี คาบคุมอารมณ์ได้ในอนาคตเข้าอาจได้รับจ้างไปจัดรายการตาม สถานีวิทยุและเข้าจะดูว่าเราเหมาะกับรายการแบบไหน DJ อาจมีการทำงานตามสถานที่แตกต่างกันไปบางคน ตามคลับ ตามวิทยุ หรือสถานที่บันเทีงที่ได้รับจ้างไป เราควรจัดรายการทำให้ผู้ฟังไม่น่าเบื่อมีการเปิดเพลงสลับกับเพลงฮิตหรือมีสายด่วนเพื่อให้กำลังใจต่อผู้ฟังเช่น คนอกหัก นักเรียนที่กำลังสอบ เป็นต้น สร้างความหลากหลายตามสไตล์ของตัวเอง