Graffity การวาดลวดลายบนกำแพง

เป็นพวกที่จินตนาการบนกำแพงให้มีลวดลายที่สวยงาม เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่น กราฟฟิตี ถือว่าเป็นศิลปะอีกแบบโดยคนเพ่นจะต้องมีแนวคิดที่ไม่เหมือนใคร และสวยงาม การพ้นสีบนกำแพงถือว่าอยู่ในกลุ่มของ hiphop เป็นปัจจัยหลัก 1 ใน 4 ส่วนมากกลุ่ม grafity ไม่ค่อยจะเผยสักสักเท่าไหร่การเอาพ่นสีบนกำแพงตามสถานที่สาธารณะ ถือว่าผิดกฎหมายจึงทำให้พวกนี้มักจะทำงานกันแบบลับหรือตอนกลางคืน บางคนก็จ้างให้มาทำลวดลายให้ สมัยนี้มียอมรับมากขึ้นบางทีเราอาจจะไปโชว์ความสามารถตามการรับเชิญโดยการพ่นสีนั้นมี 7 วิธีเช่นกัน วาดสเก็ต หาสียี่ห้อที่เราคิดว่าดี เลือกสถานที่ไม่เดือดร้อนใครหรือได้รับอนุญาต ร่างสี การ fill in ต่อไปลงมิติ สุดท้ายลง out ine ตัวหนังสือ