MC (RAP) ฝีปากแรง

เป็นการพูดในลักษณะกลอนจังหวะที่เร็วโดยส่วนมากมักจะมีในเรื่องของสังคม ผู้หญิง เพศ ยาเสพติด เข้ามาร่วมด้วยอาจมีหยาบคายรุ่นแรงมีความคล้องจองเน้นจังหวะสอดคล้อง ซึ่งในปัจจุบันแรฟมีความได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมีการใส่ในบทเพลงต่างๆเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่สร้างจังหวะที่สนุกขึ้น เพลง rap มีกำเนิดในช่วงปี 70 ที่มีต้นจากชาวไจไมกาในช่วงแรกๆการ rap เป็นที่นิยมมากในอเมริกา มีเวทีประกวดฝีปาก โดยส่วนมากมีต้นกำเนิดมาจาก ฟังก์ โซล โดยในประเทศไทยในยุคนี้มีการรวมตัวของ mc ทั่วประเทศมาทำการแข่งขันประชันฝีปาก และได้รับความสนใจจากวัยรุ่นเป็นอย่างมาก dj ยังมีส่วนร่วมให้จังหวะในการ แรฟ ให้เป็นจังหวะทำให้เราร้องได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้น แต่ถึงย่างไรการ rap ควรคำนึงในคำพูดไม่เช่นนั้นเราอาจจะโดนข้อหาได้เพราะมีเนื้อหารุ่นแรงมากเกินไป